Hotline: 0933 661 599

Thay đại diện vốn góp của VietnamPost tại LienVietPostBank

Theo LienVietPostBank, đại hội đồng cổ đông của ngân hàng vừa bầu ông Phạm Anh Tuấn-Phó TGĐ Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) trở thành thành viên HĐQT thay cho ông Đỗ Ngọc Bình-TGĐ VietnamPost. Ông Tuấn được cử là đại diện vốn góp của VietnamPost tại LienVietPostBank.

 

Ngày 23/4/2012, tại Hà Nội, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đồng cổ đông đã nghe báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012, báo cáo tài chính của ngân hàng năm 2011 (đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

Năm 2012, trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng LienVietPostBank vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, mức cổ tức chi trả cho cổ đông sẽ từ 13 - 15%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.325 - 1.500 tỷ đồng và tổng tài sản đạt khoảng 72.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững ở nhóm 1 như Ngân hàng Nhà nước đã xếp hạng năm 2011.

Tại phiên đại hội này, đại hội đồng cổ đông của LienVietPostBank đã nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ, theo đó trong quý II/2012 vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 60,1 tỷ đồng dưới hình thức trả 1% cổ tức năm 2011 bằng cố phiếu của ngân hàng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Như vậy, trong năm 2012, vốn điều lệ của LienVietPostBank sẽ tăng lên 6.520,1 tỷ đồng (vốn điều lệ hiện nay là 6.460 tỷ đồng).

Đặc biệt, đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu Phó Tổng Giám đốc VietnamPost Phạm Anh Tuấn trở thành thành viên HĐQT của LienVietPostBank, thay cho Tổng Giám đốc VietnamPost Đỗ Ngọc Bình. Ông Tuấn sẽ là người được VietnamPost cử để đại diện 810 tỷ đồng vốn góp của VietnamPost tại LienVietPostBank.

Đại hội đã bầu bổ sung ông Lê Hồng Phong - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vào HĐQT; đồng ý để ông Phạm Doãn Sơn từ chức Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung bà Lê Thị Thanh Nga vào Ban kiểm soát của ngân hàng.

24-04-2012 | Nguồn: ICT News